Cấu trúc thị trường ngoại hối forex là gì? Nhà đầu tư forex mới NHẤT ĐỊNH phải nắm rõ

Trong cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Trung ương Triennial, trung bình khoản 5,1 nghìn tỷ đô la được giao dịch trên thị trường tiền tệ vào tháng 4 năm 2016, giảm từ 5,4 nghìn tỷ đô la vào năm 2013. Vậy đến 2021 thị trường ngoại hối có biến động như thế nào ? Xem thêm: đánh giá sàn forex