Trang chủ Tags Diễn biến tâm lý khi hình thành mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy

Tag: Diễn biến tâm lý khi hình thành mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy

Mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy – Triple Top and Triple Bottom, Phương pháp giao dịch với mô hình ba đỉnh và mô hình ba đáy

Mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy – Triple Top and Triple...

Một trong các mẫu hình giá đảo chiều cơ bản là mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy. Mặc dù không xuất hiện thường xuyên...