Trang chủ Tags Mô hình ba đỉnh (Triple Top) là gì?

Tag: Mô hình ba đỉnh (Triple Top) là gì?

Mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy – Triple Top and Triple Bottom, Phương pháp giao dịch với mô hình ba đỉnh và mô hình ba đáy

Mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy – Triple Top and Triple...

Một trong các mẫu hình giá đảo chiều cơ bản là mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy. Mặc dù không xuất hiện thường xuyên...